images

Pozvěte si odborníka!

K pravidelným činnostem na domě by měly patřit každoroční revize systému vytápění. Ujistíte se tak o správném fungování kotle a také průchodnosti a stavu komínu. Nezanedbávejte tyto zdánlivě neurgentní záležitosti. Provádění revizí není nařízeno zákonem, ale pokud v komíně začne hořet nebo kotel přestane fungovat, můžete se právě díky těmto revizím vyhnout problémy s pojišťovnou nebo výrobcem. Pravidelná kontrola a údržba prvků vytápění by se neměla podceňovat.

Kominíkům ještě neodzvonilo

Pravidelnou revizi komínu vám musí provést osoba odborně způsobilá s živnostenským oprávněním v oboru kominictví. Jednoduše řečeno si musíte na kontrolu komínu pozvat kominíka. Než si služby objednáte, ujistěte se o jeho odbornosti. Ideálně byste měli revize provádět na jaře, kdy už má komín topnou sezónu za sebou. Při revizi se kontrolují všechny části komínového systému včetně vyhodnocení požární bezpečnosti. Nejčastěji se po revizi přistupuje k čištění komínů, které vás vyjde na pár stovek, ale účinně zamezí riziku požáru především, jestli topíte pevnými palivy. Kominík vám po revizi předá protokol nebo chcete-li, zprávu o kontrole. Nepodceňujte kontrolu komínu! Ucpaný komín může nadělat spoustu neplechy.

xxx-chimney-sweep02

Kominík není přežitek.

Stejně jako revize komínu je důležitá také revize plynového kotle, nejlépe před zimním obdobím. Vyhláška stanovuje povinnost odpovědným osobám za plynové zařízení provádět revize nejméně jednou za tři roky. Revize slouží jako prevence před výbuchem či otravou oxidem uhelnatým, který může unikat přes špatné těsnění. U plynových kotlů vás neminou roční servisní prohlídky. Tyto prohlídky rovněž musí provádět odborně způsobilý technik. Kontrolována je činnost kotle, ovládací a zabezpečovací prvky, odvod zplodin a další funkce kotlů. Po provedení kontroly obdržíte revizní zprávu, kde najdete údaje o vyzkoušení a proměření kotle a doporučení pro odstranění závad. Nezapomínejte na revize. Technický stav vytápěcích systémů je důležitý pro vaši bezpečnost.