Odvod spalin je nutné zařídit v případě, že se rozhodnete topit spalováním. Hořením plynu vzniká malé množství spalin, v případě tuhých paliv je to mnohem horší. Účinnost spalování do značné míry závisí právě na efektivitě odvodu spalin. Pokud se totiž spaliny drží v otopné soustavě, nemůže k dalšímu palivu vzduch, nedochází k řádnému spalování a vzniká mnohem méně tepla, zato víc vedlejších produktů, nespálených zbytků a popela. Proto je třeba otopnou soustavu doplnit o komín, který zajistí dokonalý odvod spalin včas ze soustavy pryč.

PR_Kominy-nerez150902Velmi záleží na rozměrech komínu, je třeba nechat si od odborníků spočítat, jaký komín potřebujete pro vybraný typ topidla. V optimálním komínu je vyvíjen dostatečný tah pro samovolný odvod spalin. pokud je komínový tah příliš malý, je možné jej generátorem tahu vytvořit a regulátorem i řídit. Důležitý je ale samozřejmě také materiál komínu. Když má odvádět spaliny, měl by být dostatečně odolný proti jejich působení. Dále musí odolávat klimatickým vlivům a také vysokým teplotám, protože spaliny jsou většinou horké.

Dříve se používaly především zděné komíny, nyní jsou moderní komíny z betonových tvárnic s keramickou vložkou, nicméně stále častěji se na domech objevují nerezové komíny. Nerez totiž poskytuje pro komín nezbytné vlastnosti a navíc je také velmi lehká, s komínem se tedy dobře manipuluje. Komíny z nerezu se vyrábí jako stavebnicové systémy, snadno si sestavíte komín přesně na míru tak, jak potřebujete. Nerezové komíny se vyrábí v několika provedeních, jsou k dostání jednoduché nerezové komíny tvořené jedním pláštěm z nerezu. Další možností jsou izolované komíny tvořené dvěma plášti a izolační vatou uprostřed. Speciálním typem jsou oválné komíny. Všechny typy se vyrábí v mnoha rozměrech, aby bylo možné komín snadno napojit na jakýkoli kouřovod. Kvalitní nerezové komíny na vás čekají na Komíny-nerez.cz.