I zdánlivě banální oprava střechy se vám může hodně vymstít v případě, že se obrátíte na nekvalitní firmu. Při výběru firmy si ohlídejte následující body.

1. Dobrá firma má dobré recenze

Kvalitní střecha je základem ke spokojenému bydlení /

Kvalitní střecha je základem ke spokojenému bydlení /

Každá společnost vám na stránkách či v letácích tvrdí, že právě u ní je oprava a rekonstrukce střechy pro vás nejvýhodnější a veškeré práce provede v maximální kvalitě. Jenže jak se pak orientovat, když všichni tvrdí totéž.

Jedním z prvních orientačních bodů pro vás může být, zda má konkrétní firma nějaké recenze. Platí přitom, že čím víc jich je, tím větší spolehnutí na ni bude. V případě, že jste hodně nedůvěřiví, lze si snadno zjistit kontakty a informovat se přímo u majitelů objektů, jimž daná firma objekt realizovala. Zjistíte tak, zda je recenze skutečně pravdivá a dozvíte se případně i různé detaily spolupráce.

2. Cenová kalkulace předem

Dobrá stavební firma se vás nebude snažit nijak ošálit, zejména co se týče financí. Kvalitního partnera pro opravu a rekonstrukci střechy tak mimo jiného poznáte tak, že vám už před podpisem Smlouvy o dílo předloží jasnou a podrobnou cenovou nabídku. Je samozřejmě možné, že může během prací dojít k nečekaným potížím, které cenu zvýší, vždy vám to ale firma musí předem oznámit.

3. Vypracování návrhu projektu

Abyste věděli, jak vlastně oprava střechy bude probíhat a za co zaplatíte, musí vám firma vypracovat kromě cenové kalkulace také grafický návrh, ideálně s 3D vizualizací. Z něj má být patrno například to, jaký druh krytiny se využije, jaké změny a opravy se provedou na krovu střechy apod.

4. Důkladně sepsaná Smlouva o dílo

Vše, na čem se domluvíte, si nechte zpracovat a uvést do Smlouvy o dílo. Jedině tak máte jistotu, že firma provede veškeré smluvené práce ujednanou cenu. I případná reklamace je pak z vaší strany mnohem jednodušší. Platí zkrátka fakt, že co je ve smlouvě, to musí každá ze stran dodržet.

Výše uvedené body určitě nejsou konečným výčtem. Poslouží vám však alespoň k základní orientaci při výběru firmy. Z mnoha referencí vychází velmi dobře například společnost Novák – Střechy Praha. Má v oboru mnohaleté zkušenosti. Kromě oprav a rekonstrukcí provádí také stavby střech na klíč. Obrátit se na ni můžete i v případě, že hledáte firmu na různé drobné opravy střech či realizaci střešních doplňků.